بوی عطر آشنا

انگار امروز همه چیز قشنگ بود

آدما جالب بودن

زمستون بود ولی انگار همه چیز سبز بود

خنده گوشه ی لبم جا خوش کرده بود

آخه بوی عطرش همه جا پیچیده بود

/ 3 نظر / 21 بازدید
شیما

روزهایت همه عطر آگین باد لحظه هایت همه پر از لبخند موفق باشی.[لبخند]

سارا

خیلی خوب بود.لذت بردم

هنوز تنهایم

هر گاه منم از جایی رد میشدم احساس میکردم بویش در تمام فضای اطرافم پیچیده ناخداگاه دور و اطرافم را نگاه میکردم. شاید تو را ببینم.ولی همیشه این برایم یک خیال بود.خیالی که پر از دوری فقط می توان خلاصه کرد.[قلب]