دست نوشته های فروهر

دفتر شعر مرا آهسته بگشا ای نسیم ، در درون هر ورق یک قلب غمگین خفته است ، به پریشانی این دفتر شعرم منگر ، که پریشان تر از این قلب پریشان من است

بهمن 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
15 پست
تو
14 پست
غم
1 پست
باران
6 پست
خاطره
1 پست
تولدم
2 پست
من
1 پست
قهوه_ترک
1 پست
هم_طعمی
1 پست
شعر
1 پست
نگاه
3 پست
خبر
1 پست
خدایا
2 پست
چشم
3 پست
روح
3 پست
دل
8 پست
دفتر_شعر
2 پست
انتظار
1 پست
آمدنت
1 پست
خدا
1 پست
آرزو
2 پست
دوستان
2 پست
تنهایی
5 پست
ما
1 پست
دل_آرام
1 پست
تبریک
1 پست
شکوفه
1 پست
دی_ماه
1 پست
دنیا
3 پست
خواب
2 پست
خوشبختی
1 پست
چراغانی
1 پست
تقدیر
1 پست
غریبه
2 پست
راه
1 پست
یاد
4 پست
رسیدن
1 پست
دیدن
1 پست
محرم
1 پست
عاشورا
1 پست
عشق
6 پست
حسین_(ع)
1 پست
دلتنگی
3 پست
چهره
1 پست
یار
2 پست
من_و_توست
1 پست
غزل
1 پست
شعر_نو
1 پست
من_و_تو
1 پست
دریا
1 پست
مهربانی
2 پست
دوگانگی
1 پست
سنگ
1 پست
طلوع
1 پست
مغرب
1 پست
نامهربان
1 پست
اسارت
1 پست
شادی
1 پست
معجـزه
1 پست
هفت_سین
1 پست
سال_نو
1 پست
آیینه
1 پست
غبار
1 پست
رقص
1 پست
گریز
1 پست
بی_رحم
1 پست
مسافر
1 پست
یلدا
1 پست
آب_و_آتش
1 پست
خاک_و_هوا
1 پست
کوروش_و
1 پست
دخترک
1 پست
بی_چتر
1 پست
چشم_ها
1 پست
او
2 پست
بغض
2 پست
دل_داغون
1 پست
باور
2 پست
مطرب
1 پست
گل
2 پست
قناری
1 پست
آهوان
1 پست
آیا
1 پست
کنارت
1 پست
احساس
1 پست
گذشت
1 پست
زندگی
1 پست
همانند
1 پست
سایه
1 پست
دیدار
1 پست
ترس
1 پست
پشیمون
1 پست
پری
1 پست
قاصدک
2 پست
خلوت
1 پست
دل_تنگ
3 پست
سکوت
1 پست
فرهاد
1 پست
آسمان
1 پست
طوفان
1 پست
گل_اقاقی
1 پست
گل_و_بلبل
1 پست
تولد
1 پست
کوی_تو
1 پست
بهونه
2 پست
خلوت_دل
1 پست
رویا
1 پست
باز
1 پست
آفرینش
1 پست
معنا
1 پست
بهار
1 پست
ساز
1 پست
جدایی
1 پست
فروهر
1 پست