دلتنگی

امروز همه ی چهره ها را

شبیه تو می بینم ...

دلتنگی

از چشمانم فوران کرده است

...

/ 7 نظر / 3 بازدید
elena

ما در عصر احتمال به سر می بریم در عصر شک و شاید در عصر پیش بینی وضع هوا از هر طرف که باد بیاید ... در عصر قاطعیتِ تردید عصر جدید عصری که هیچ اصلی جز اصل احتمال ، یقینی نیست اما من بی نام تو حتی یک لحظه احتمال ندارم چشمان تو عین الیقین من قطعیت نگاه تو دین من است من از تو ناگزیرم من بی نام ناگزیر تو می میرم . . .

خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت .

سپیده

با نگاهی هرس کن علف های هرز دلتنگی ام را . . . +[گل]

mina

zibast

elena

به همان سادگی که کلاغ سالخورده با نخستین سوت قطار سقف واگن متروک را ترک می گوید دل ، دیگر در جای خود نیست به همین سادگی !

یاسی

این شهر را دوست ندارم همه را شبیه تو میبینم اما تو نیستی