پشیمون

چه افکارم پریشون گشته امشب

دلی دارم که پر خون گشته امشب

نمی دانم ز بی دردیست یا دردم زیاد است

ولی دانم پشیمون گشته امشب

 

. . .

/ 3 نظر / 20 بازدید
عاطفه

آسوده باش! هیچ راز ِسر به مهری، وجود ندارد:! خورشید میتابد "روز میشود" ماه میتراود "شب خواهد شد" ومن امیدوارم شادی همچون سنجاقکی بر شانه ات برای همیشه باقی بماند ....[گل]

فاطمه

نظری ندارم [ناراحت]