دل تنگ

کاراش جالب بود

حرفاش قشنگ بود

هر روز میدیدمش

امروز نیومده بود

سراغشو که گرفتم گفتن دیگه نمیاد

هنوز یه روز نشده ولی دلم واسش تنگ شده

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
شیما

دلتنگی یعنی عشق وعشق یعنی اول ناتوانی بیچارگی بی خوابی فکر خیال ولبخند در حین رویا پردازی .[نیشخند]