دیدن

بعضی وقتا لحظه شماری

برای رسیدن فردایی که

می بینمت

به قدری لذت بخش است

که تنها دیدنت میتواند

خوشحال ترم کند ...

/ 4 نظر / 18 بازدید

انتظار تو ترانه دلم شده / باز اميد ديدنت بهانه دلم شده.

elena

راسـتــ اسـتـــ ، کـه صـاحـبـان ِ دلـهـای ِ حـسـاس نـمـی‌ مـیــرنــد ! بـلـکـه بـی‌ هــنگـام نـاپـدیـد مـی‌شـــوند . . .