دل تنگ

خیال کردم هر چی بیشتر دلش تنگ بشه

خوبه دیگه ازم دل نمی کنه

ولی اشتباه فکر می کردم

حالا انقدر دلش تنگ شده  که

دیگه تو دلش جا نمی شم

/ 3 نظر / 26 بازدید
چوب کبریت

خدا نکنه این طور باشه که این شعر میگه و گرنه خیلی بد میشه[وحشتناک]

هنوز تنهایم

کی گفته تو دلم جا نمیشی؟