آمد ...

آمد ...

شهر را چراغانی کرده اند ...

چه آشوبی در دلم برپاست ...

دنیایم رنگ خوشبختی گرفت ...

این

بهترین لحظه ای بود که در خواب دیدم ...

...

/ 1 نظر / 24 بازدید