تنهایی

               تنهایی یعنی :

                            تن هایی که بدون تو

                          حاضر نشدند با هیچ کسی

                                                                            ما بشوند ...

/ 8 نظر / 24 بازدید
helena

☻♥☻ █/.█/ .||. .||. upam

امیر حسین

سلام علیرضا جان ممنون که نظر دادی مرسی قشنگ بود ای ن مطلبت

helena

_____8888888888____________________ ____888888888888888_________________ __888888822222228888________________ _88888822222222288888_______________ 888888222222222228888822228888______ 888882222222222222288222222222888___ 8888822222222222222222222222222288__ _8888822222222222222222222222222_88_ __88888222222222222222222222222__888 ___888822222222222222222222222___888 ____8888222222222222222222222____888 _____8888222222222222222222_____888_ ______8882222222222222222_____8888__ _______888822222222222______888888__ ________8888882222______88888888____ _________888888_____888888888_______ __________88888888888888____________ ___________8888888888_______________ ____________8888888_________________ _____________88888__________________ ______________888___________________ _______________8____________________ upam