دلتنگی

از غروب های پاییز

دلگیر نشو ...

به خورشید گفته ام

که دلتنگی ام را برایت

به تصویر بکشد ...


/ 2 نظر / 31 بازدید
yasi

تصویر دلتنگی ات چه دلنشین است برای دلی که گیر باشد!

نــــیلوفر

به خورشید گفته ام که دلتنگی ام را برایت به تصویر بکشد ... فوق العاده بود ....