این سال هم که گذشت

مانند سال های دگر

بی تو پای هیچ سفره ی هفت سینی

ننشسته ام

و نمی نشینم

چرا که نبودنت خزان است برایم

...

 

... سال نو همه ی دوستان مبارک ...