شکلات های تلخ را همیشه دوست داشته ام،

چرا که توازنی ایجاد میکرد در زندگی ام...

.

.

.

شیرینی از من و تلخی ز طعم او

داستان غم و خندیدن من است

باید برای تا تو رسیدن گذر کنم

از این محال که نا دیدن من است

...