امسال را خیلی دوست داشتم

همانند کودکی هایم بود

شیرین ، زیبا ، به یاد ماندنی ...

دوستانی پیدا کردم که هر کدامشان مرواریدی بودند در صدف

و دلم برای تک تک آنها همیشه می تپد ...

آرزویم این است که هر روز خنده عنصری جدا نشدنی از روی لبان تک تک دوستانم و اطرافیانم باشد ...

که خنده ی آنها باعث دل گرمی من است ...

امیدوارم این بهار دیگر از زندگی ام که آغازش را شکرگزار پروردگارم هستم همانند سالی که گذشت پر باشد از بودنهای شاد کنار دوستان گلم

 ای دوستان همیشگی ام دوستتون دارم

...