تو خلوتم ، دلم براش تنگ شده بود

ولی نمی دانم چرا به جای اینکه

برای دیدنش دعا کنم

برای دیدن قاصدک دعا می کردم

تا با دیدنش

هم خبر سلامتیشو بهم برسونه

و هم خبر دلتنگیمو براش ببره . . .

حالا هم نمی دانم که دلتنگ کدام یکی هستم

با قاصدک راحت ترم و میتوانم شکوه هایم را

با او در میان بگذارم . . .

قاصدک آمدنت را چشم انتظارم . . .