شاید دلت برای خندیدن تنگ بشه...

شاید دلت برای دور همی و شلوغی تنگ بشه...

شاید دلت برای یکی که نیست تنگ بشه...

شاید دوستی داشته باشی که جای خالی همه دلتنگیاتو پر کنه...

الان من دلم برای همون دوست تنگ شده...